14
Th9
Thủ tục nhập khẩu vải

Thủ tục nhập khẩu vải, sợi TỪ CHINA VÀO VIỆT NAM Hiện tại đối với mặt hàng là nguyên liệu may mặc như vải, sợ các loại thì thị trường chủ yếu nhập…