30
Th10
THANH TOÁN T/T, THANH TOÁN D/A, D/P LÀ GÌ ?

Trong kinh doanh với nước ngoài thì việc dùng hình thức thanh toán thế nào cho hợp lý và cho an toàn để không bị rủi ro đó là một vấn đề cần…