Quy Định Mới Về Việc Xuất Khẩu Mặt Hàng Khẩu Trang.

Posted by minhhieu
Category:

Quy Định Mới Về Việc Xuất Khẩu Mặt Hàng Khẩu Trang.

Nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu mặt hàng khẩu trang trong thời gian dịch bệnh Covid 2019 bùng phát thì ngày 11/3/2020 quyết định 868/QĐ-BYT 2020 ban hành nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về các quy trình xuất khẩu mặt hàng khẩu trang y tế.

xuất khẩu khẩu trang y tế
thủ tục xuất khẩu mặt hàng khẩu trang

Quyết định 868/QĐ-BYT 2020 có nội dung như sau:

Điều 2. Tiêu chuẩn khẩu trang y tế xuất khẩu

Khẩu trang y tế phải đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu đạt TCVN 8389-1 : 2010 ; TCVN 8389-2 : 2010 ; TCVN 8389-3 : 2010 và đã có số lưu hành do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

Điều 3. Hồ sơ cấp phép xuất khẩu

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu: 01 bản chính theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Bản sao hợp lệ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc thông báo của Văn phòng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ xuất khẩu khẩu trang y tế với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế.

Điều 4. Thủ tục cấp phép xuất khẩu

1. Đơn vị gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp đến Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế).

2. Trong thời hạn 01 ngày (trong vòng 24 giờ) kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hp lệ của đơn vị, Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) xem xét cấp giấy phép xuất khẩu. Trường hp không cấp giấy phép, Bộ Y tế có văn bản trả lời đơn vị và nêu rõ lý do. Giấy phép xuất khẩu được gửi cho đơn vị đề nghị xuất khẩu để nộp cho Cơ quan Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu.

thủ tục xuất khẩu mặt hàng khẩu trang
khẩu trang xuất khẩu chống khuẩn

Điều 5. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Nguồn:

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 868/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/03/2020
Ngày hiệu lực 11/03/2020

Thông tin bạn có thể tham khảo:

Thủ tục nhập khẩu khi cười N20 mới nhất.

Thủ tục nhập khẩu bình khí cylinders mới nhất.

Thủ tục nhập khẩu hóa chất mới nhất.