THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Posted by minhhieu
Category:

Nếu bạn có gì thắc mắc xin liên hệ với chung tôi để được giả quyết một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất.

Skype: mr.hieu.logistics1
0938.24.4404
Sharing is Givingthuc-pham-chuc-nang

CHỦ ĐỀ: Thủ tục VỀ nhập khẩu mặt hàng thực phẩm chức năng. Dinh dưỡng. Mỹ phẩm.

CẦU HỎI: Công ty tôi đang chuẩn bị nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm chức năng. dinh dưỡng. mỹ phẩm để kinh doanh trong nước.

1/ TRẢ LỜI THEO KINH NGHIỆP LÀM THỰC TẾ, MỜI BẠN ĐỌC TÌM THEO ĐƯỜNG LINK NÀY:https://thutucxuatnhapkhau.net/services/thu-tuc-nhap-khau-thuc-pham-chuc-nang-va-xin-cong-bo/

2/ TRẢ LỜI THEO HẢI QUAN: nguồn: http://www.customs.gov.vn/Lists/TuVanTrucTuyen/Details.aspx?ID=4529

* Về điều kiện để được nhập khẩu:
         – Đối với mặt hàng ‘Mỹ phẩm’
Theo quy định khoản một Điều 32 Quy chế quản lý mỹ phẩm Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2007QĐ- ngày 31/12/2007 của Bộ y tế thì các mỹ phẩm đã được công bố sản phẩm tại Bộ y tế (Cục Quản lý dược Việt Nam), các loại mỹ phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo nhu cầu, không bị hạn chế về số lượng, giá trị, không phải xin giấy phép nhập khẩu hoặc xác nhận đơn hàng nhập khẩu; khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược Việt Nam cấp số công bố; việc nhẩp khẩu mỹ phẩm đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam thực hiện theo lộ trình được quy định tại Điều 43 của Quy chế này.
– Đối với mặt hàng thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm chức năng và vi chất dinh dưỡng): việc nhập khẩu các mặt hàng này thực hiện theo quy định tại  Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực nhập khẩu và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể như sau.
+  Theo Điều 6 Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 thì thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam phải bảo đảm các điều kiện sau:
a. Đã được cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này.
b. Có giấy xác nhận đã kiểm tra đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. Đối với nguyên liệu thực phẩm và phụ gia thực phẩm, thời hạn sử dụng ít nhất phải còn trên hai phần ba thời gian sử dụng ghi trên nhãn kể từ thời điểm lô hàng được nhập khẩu vào Việt Nam.
c. Thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật chưa qua chế biến phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo  quy định của pháp luật hoặc các quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.

1 Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày  07/9/2004 thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhập khẩu thực phẩm chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về bảo đảm vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu và phải thực hiện các yêu cầu dưới đây:
a1. Trước khi hàng về đến cửa khẩu, chủ hàng phải đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ quan kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm (sau đây gọi là cơ quan kiểm tra);
b1. Trong thời gian quy định kể từ khi hàng thực phẩm được thông quan, chủ hàng phải xuất trình nguyên trạng hàng thực phẩm cùng bộ hồ sơ hải quan đã làm thủ tục hải quan và hồ sơ, tài liệu khác theo quy định để cơ quan kiểm tra thực hiện việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại đúng địa điểm mà chủ hàng đã đăng ký với cơ quan kiểm tra;
c1. Hàng thực phẩm nhập khẩu chỉ được thông quan khi có giấy đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và chỉ được lưu thông khi được cấp thông báo đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.

+ Về thủ tục và hồ sơ nhập khẩu đối với các mặt hàng nêu trên: đề nghị Ông tham khảo Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 hết.
Skype: mr.hieu.logistics1
0938.24.4404
Sharing is Giving

Nếu bạn có gì thắc mắc xin liên hệ với chung tôi để được giả quyết một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất.

 

Trả lời