Biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 mới nhất file excel

Posted by admin
Category:

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 sách để tra cứu sử dụng trong công tác xuất nhập khẩu dùng cho cán bộ thuế, cán bộ Hải quan và tổ chức cá nhân quan tâm đến lĩnh vực xuất khẩu nhập khẩu hiện nay

Chính sách quản lý mặt hàng, các Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt 2017 theo C/O, Biểu thuế giá trị gia tăng 2017, Biểu Thuế tiêu thụ đặc biệt 2017, Biểu Thuế bảo vệ môi trường 2017.

DOWNLOAD FILE EXCEL BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2017 MỚI NHẤT TẠI:

[sociallocker id=1766]DOWNLOAD TẠI ĐÂY[/sociallocker]

Áp dụng Biểu thuế xuất nhập khẩu mới từ 01/9/2016

Từ 01/9/2016, chính thức áp dụng Biểu thuế xuất nhập khẩu mới theo Dự thảo Nghị định quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan cho phù hợp với Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thay vì áp dụng theo Thông tư 182/2015/TT-BTC như hiện nay.

Tại Dự thảo Nghị định quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đề cập đến 4 Phụ lục sau:

1. Phụ lục I: Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

2. Phụ lục II: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Biểu thuế này là cơ sở để thực hiện cam kết WTO theo lộ trình sau:

– Từ 01/9/2016 – 31/12/2016: áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo Mục I Phụ lục II.

– Từ 01/01/2017 trở đi: áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

+ Cá hồi, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: 15% trong 3 năm 2017, 2018, 2019.

+ Ô tô có dung tích xi lanh trên 2.500 cc thuộc mã 8703.23.64 và 8703.23.94: 58% trong năm 2017, 55% trong năm 2018 và 52% trong năm 2019…

3. Phụ lục III: Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), đã qua sử dụng.

4. Phụ lục IV: Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.