THỦ TỤC NHẬP KHẨU NÔNG SẢN CỦ HOA LYLY

Posted by minhhieu
Category:

CÂU HỎI:Kính gửi tổng cục hải quan. Tôi là 1 cá nhân chưa đăng kí kinh doanh. Nhưng tôi có liên hệ với công ty nước ngoài ở hàn quốc về chuên ngành xuất khẩu củ giống hoa lily. Tôi muốn nhập số hoa llily đó về việt nam để trồng trọt và kinh doanh. Với tư cách cá nhân. Thì tôi phải làm những thủ tuc gì. Để đươc nhập khẩu. Được nhận số hàng từ cảng hải quan.và phải trả mức thuế cùng tất cả chi phí.và về việt nam có phải làm kiểm nghiệm an toàn không và mức tchi phí như thế nào.
Mong được trả lời xon cảm ơn

TRẢ LỜI:

1/ TRẢ LỜI THEO KINH NGHIỆM ĐÃ LÀM, MỜI BẠN ĐỌC TÌM BÀI DẪN NÀY: https://thutucxuatnhapkhau.net/services/thu-tuc-nhap-khau-cu-hoa-lyly-giong-hoa-vao-viet-nam/

2/ HẢI QUAN TRẢ LỜI: nguồn:  http://www.customs.gov.vn/lists/tuvantructuyen/Print.aspx?ID=28816

TRÍCH DẪN”

Nếu hàng hóa Ông (Bà) dự kiến nhập khẩu không vi phạm chính sách mặt hàng quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ Về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 09 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì được phép nhập khẩu,
Nếu hàng hóa được phép nhập khẩu thì thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành và phải thực hiện nghĩa vụ về thuế nhập khẩu. thuế VAT và lệ phí hải quan. Cụ thể.
1/ Về thủ tục.
1.1 Thủ tục hải quan.
– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”.
1.2 Thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành – kiểm dịch thực vật.
– Điểm a Khoản 2  Điều 1 Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam thì hàng hóa Ông (Bà) dự định nhập khẩu nằm trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.
– Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, thực hiện theo quy định tại Thông tư số
33/2014/TT- ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
2/ Về thuế và lệ phí.
* Thuế nhập khẩu:
Ông (Bà) có thể tham khảo thuế nhập khẩu hàng hóa tại nhóm hàng hóa:
– 06.01: Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ, dạng sinh trưởng hoặc ở dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn, trừ các loại rễ thuộc nhóm 12.12.
Theo đó, nhóm hàng hóa này có thuế suất thuế nhập khẩu là 0%. VÀ VAT LÀ 0%
* Thuế VAT:
Mức thuế GTGT tại.
+ Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính “hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam”.
+Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.
* Lệ phí hải quan.
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.
* Căn cứ pháp lý.
– Khoản 1 Điều 41 Pháp lệnh 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 03 năm 2004 về Giống cây trồng:
“1. Tổ chức, cá nhân được nhập khẩu các loại giống cây trồng có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh. ”
Phần II Danh mục Bổ sung Giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BỘ NÔNG NGHIỆP, ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số
74/2004/QĐ-BỘ NÔNG NGHIỆP ngày 16/12/2004 về việc Ban hành Danh mục Giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh.
– Nghị định số 32/2006/NĐ-CP.
Liên hệ:

Skype: mr.hieu.logistics1

0938.24.4404

thu-tuc-nhap-khau-giong-hoa-cu-hoa-lyly

Trả lời