Thủ tục Nhập khẩu thuốc bảo về Thực Vật

Posted by minhhieu
Category:

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Để nhập khẩu thuốc BẢO VỀ THỰC VẬT, doanh nghiệp bạn phải là “Các tổ chức, cá nhận có Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh ngành hàng thuốc Bảo vệ thực vật hoặc vật tư nông nghiệp” (ý nói là ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

Nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật phải quan tâm đến vấn đề đầu tiên là thuốc đó có cần xin giấy phép nhập khẩu hay không ? 

Thuốc BVTV đã có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu thuốc đó mà không cần giấy phép nhập khẩu.

Những loại thuốc BVTV phải xin giấy phép thì bạn nên tham khảo : theo điều 67 khoản 2 của “Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật”

Ø     Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thuốc BVTV

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật bao gồm:

–  Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu 01/BVTV

–  Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (chỉ nộp lần đầu)

–  Bản sao chụp Giấy phép khảo nghiệm của thuốc mẫu khảo nghiệm, thử nghiệm hoặc Phiếu an toàn hóa chất của thuốc mẫu khảo nghiệm, thử nghiệm.

    Cơ quan thực hiện

Cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật; Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

– Địa chỉ: Hồ Đắc Di, Đống Đa – Hà Nội

– ĐT: 0938244404 Fax: 04.3533.3056;

– Email: nguyenminhhieu679@gmail.com

khi bạn đã có giấy phép rồi thì bước tiếp theo là ký kết hợp đồng và cho hàng về.

Ø     Tiếp theo là thủ tục đăng kí “Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu” ( theo Thông tư 21/2015-BNNPTNT)

Thuốc BVTV khi nhập về buộc phải kiểm tra chất lượng nhà nước, khi có giấy đăng kí kiểm tra chất lượng mới có thể mở tờ khai. 

v     Ở TP.HCM thì doanh nghiệp có thể đk kiểm tra ở các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Cục Bảo vệ thực vật ủy quyền như

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam ( Địa chỉ: 28, Mạc Đĩnh Chi, Quận I, tp.HCM; Tel: 0938.24.4404

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) (Địa chỉ: 49 Pasteur, Quận I, tp.HCM;

v     Hồ sơ đăng kí kiểm tra chất lượng nhà nước  thuốc BVTV gồm:

Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). Số lượng 02 bản.

– Bản sao chụp các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng mua bán

+ Giấy phép nhập khẩu (đối với thuốc bảo vệ thực vật quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật);

+ Danh mục hàng hoá kèm theo (packing list): Ghi rõ số lượng đăng ký, mã hiệu của từng lô hàng (batch No.) cái này hơi quan trọng

+ Hoá đơn hàng hoá

+ Vận đơn (đối với trường hợp hàng hoá nhập theo đường không, đường biển hoặc đường sắt)

+ Giấy chứng nhận chất lượng đối với trường hợp nhập khẩu thuốc xông hơi khử trùng.

Khi có đơn đăng kí được tiếp nhận thì tiến hành thủ tục mở tờ khai và làm công văn mang hàng về kho bảo quản và chờ tổ chức xuống lấy mẫu kiểm tra.Trong vòng 2 ngày kể từ ngày đăng kí lấy mẫu kiểm tra, tổ chức kiểm tra sẽ xuống kho lấy mẫu, 3 ngày sau sẽ có kết quả.

Hy vọng bằng những kinh nghiệm thực tế có thể giúp được bạn hiểu hơn về vấn đề nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.

Sharing is Giving

0938.24.4404

skype: mr.hieu.logistics1

nguồn: http://xuatnhapkhautaicangcatlai.blogspot.com/2017/06/thu-tuc-nhap-khau-thuoc-bao-ve-thuc-vat.html