Quy định mới về lưu hành thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Posted by minhhieu
Category:

Quy định mới về lưu hành thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Từ ngày 20/05/2017, Nghị định 39/2017/NĐ-CP quy đinh về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản có hiệu lực thay thế Nghị định 08/2010/NĐ-CP .

Theo đó, quy định các điều kiện để thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam, cụ thể:

Đối với thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu:

 1. Giấy chứng nhận lưu hành tự do ( CFS) hoặc văn bản có giá trị tương đương của thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp theo quy định, phải thể hiện các nội dung sau:
 1. Có tên, địa chỉ nhà sản xuất, tên sản phẩm, tên và chữ ký, chức danh người cấp, tên cơ quan có thẩm quyền cấp CFS.
 2. Phải ghi rõ “được sản xuất và bán tự do” tại nước sản xuất.
 3. Gồm 1 bản chính, bản công chứng, bản dịch T.Việt (được chấp nhận).
 1. Bản sao một trong các giấy chứng nhận ISO, GMP, HACCP hoặc tương đương của cơ sở sản xuất, thời gian hiệu lực nên từ 6 tháng trở lên. Gồm bản chính (hoặc bản chứng thực), bản dịch T.Việt.
 2. Bản thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: Tên các loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn, công dụng, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. Bao gồm 1 bản chính từ nhà sản xuất và 1 bản dịch Tiếng Việt.
 3. Phiếu kết quả thử nghiệm (Chứng nhận phân tích CA): các chỉ tiêu chất lượng và an toàn sản phẩm được cấp bởi phòng thử nghiệm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ chỉ định. Gồm 1 bản chính (hoặc bản chứng thức), bản dịch T.Việt.
 4. Bản tiêu chuẩn cơ sở công bố áp dụng của tổ chức, cá nhân đăng ký thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam; có chỉ tiêu chất lượng thông nhất với thông tin sản phẩm, với CA; có số thập phân và đơn vị tính theo quy định Việt Nam, kèm theo phương pháp phân tích.
 5. Mẫu nhãn của sản phẩm (có xác nhận của nhà cung cấp hoặc nhà nhập khẩu); có bản chính của nhà sản xuất và có bản dịch tiếng Việt.
 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty (bản sao có chứng thực) hoặc giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân hoặc giấyphép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với các loại thức ăn chăn nuôi thủy sản mới phải khảo nghiệm.

Lưu ý: 

 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ kiểm tra hồ sơ và thông báo bổ sung hồ sơ nếu chưa đạt yêu cầu;
 • Trong vòng 20 ngày làm việc, Bộ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và ban hành xác nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Trường hợp không chấp nhận, Bộ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Thời gian lưu hành của các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản tại Việt Nam là 05 năm kể từ ngày được xác nhận. Trước khi hết thời gian lưu hành 06 tháng tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện đăng ký lại tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công ty em chuyên nhận làm các mặt hàng mới cho thức ăn chăn nuôi chưa có trong danh mục đăng ký chất lượng tại Viêt Nam.

Liên hệ để được thông tin chi tiết hơn.

Zalo/ĐT: +84 9382444không4
Sincerity to win – winLiên Quan:

Buôn bán 3 bên là gì ?

thủ tục nhâp khẩu động vật tươi sống mới nhất năm 2018