nhãn hàng hóa ghi sai tên và phạt bao nhiêu

Posted by minhhieu
Category:

ghi sai tên trên nhãn hàng hóa

mức phạt về sai phạm lỗi nhãn hàng hóa

Trả lời